Серия
Трансформация квадрата Малевича
Руслан Цримов